Poplatky za publikovanie

Časopis Lekársky obzor je financovaný zo zdrojov Slovenskej zdravotníckej univerzity. Pre autorov je publikácia bezplatná, články sú voľne dostupné po troch mesiacoch od ich publikácie.

Reklama v časopise Lekársky obzor

Reklama v časopise nesmie byť o produkte, ktorý je obsahom časopisu. Reklamy by mali byť jasne identifikovateľné ako reklamy. Redaktori majú plnú a konečnú právomoc na schvaľovanie tlačených a online reklám a na presadzovaní reklamnej politiky. Časopis Lekársky obzor uverejní len reklamy a výrobky, ktoré sú overené a nepoškodzujú zdravie.