Licenčná zmluva

Vyhlásenie o článku a autorské práva 

K publikácií do časopisu Lekársky obzor môžu byť poslané iba články, ktoré neboli nikde inde publikované a tiež nie sú súčasne v štádiu posudzovania. Odoslaním článku do redakcie časopisu autori deklarujú, že ich práca nebola nikde inde publikovaná, a že nie je ani súčasne posudzovaná iným časopisom. Autori tiež potvrdzujú, že uverejnenie práce je schválené všetkými jej autormi a po prijatí nebude celá alebo iba jej niektorá súčasť publikovaná inde a ani v inom jazyku bez písomného súhlasu držiteľa autorských práv (vydavateľa). Po prijatí článku k publikácii v časopise Lekársky obzor autor vyplní „Licenčnú zmluvu“, ktorá mu bude zaslaná e-mailom. Distribúcia prijatého článku mimo interné potreby autorov vyžaduje písomné povolenie držiteľa autorských práv (vydavateľa).