Lekársky obzor 3/2023 - obsah časopisu

Lek Obz 2023, 72 (3)Editoriál
Marián BERNADIČ, Iveta ŠIMKOVÁ: Pripomienka života a diela profesora MUDr. Igora Riečanského, DrSc. (venované číslo Lek obz 2023, 72: 3)         
Monika KALDARÁROVÁ, Filip KLAUČO, Karin MARTANOVIČOVÁ, Tatiana VALKOVIČOVÁ, Katarína  BOBOCKÁ, Erika DRANGOVÁ, Iveta ŠIMKOVÁ: Progresívna dilatácia pulmonálnej artérie – významný, ale často prehliadaný parameter        
Filip KLAUČO, Monika KALDARÁROVÁ, Tatiana VALKOVIČOVÁ, Katarína BOBOCKÁ, Iveta ŠIMKOVÁ: Zriedkavá komplikácia v teréne častého nálezu: disekcia dilatovanej pľúcnej artérie       
Veronika JANKOVIČOVÁ, Ivan RYBÁR, Radovan ZACHAROVSKÝ: Akútna disekcia ascendentnej aorty, včasná diagnostika – je možná prevencia?         
Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Ján KYSELOVIČ, Tomáš KOLLER, Milan KRIŠKA, Marián BERNADIČ, Fedor ŠIMKO: Nový prediktívny biomarker fenylacetylglutamín z črevného mikrobiómu a predikcia kardiovaskulárneho rizika        
František NEHAJ, Juraj SOKOL, Martin SVETLOŠÁK, Peter HLIVÁK, HATALA: Liekové interakcie a priame perorálne antikoagulanciá        


Ján KMEC, Martin KMEC: Fibrilácia predsiení a srdcové zlyhávanie        
Daniela ONDUŠOVÁ, Ingrid SCHUSTEROVÁ: Význam echokardiografického vyšetrenia u pacientov po náhrade aortálnej chlopne