Lek Obz 2023, 72 (2)Lenka TARABČÁKOVÁ, Stela KAŠPEROVÁ, Emőke ŠTEŇOVÁ: Biologická liečba imunologicky mediovaných zápalových ochorení v tehotenstve a počas laktácie        
Viera ŠTVRTINOVÁ: Chronická venózna insuficiencia je nezávislý rizikový faktor celkovej mortality        
Dominika KOVÁČOVÁ, Oleksandr DOBROVANOV: Diferenciálna diagnostika lymfadenopatií v detskom veku   

 
Peter ZAVACKÝ, Jana POBEHOVÁ, Martina ZAVACKÁ: Mezenteriálna  ischémia  - štandardná diagnostika a liečba v našom  klinickom  súbore  pacientov        
Adriana KOLLEROVÁ, Rudolf RIEDEL, Tibor ŠAGÁT: Mechanický asistent kašľa u detí        
Halyna PRUTS, Iurii Oleksandrovych MOCHALOV, Nataliya Volodymyrivna HASIUK, David Mykolayovych KEIAN, Peter STANKO:  Niektoré stomatologické aspekty v komplexnej rehabilitácie onkologických pacientov        
Nora MAJTÁNOVÁ, Petra KÉRI, Petra KRIŠKOVÁ, Petr KOLÁŘ, Dalibor CHOLEVÍK, Adriana TAKÁČOVÁ: Filtračná antiglaukómová operácia s použitím mitomycínu C      
Ivana VYRVOVÁ, Beáta BUŠÁNYOVÁ, Martin ČVERHA, Andrea JOVANKOVIČOVÁ, Irina GOLJEROVÁ: Subperiostálny absces u detského pacienta – manažment život ohrozujúcej komplikácie zápalu prínosových dutínCONTENTS 2/2023

Lenka TARABČÁKOVÁ, Stela KAŠPEROVÁ, Emőke ŠTEŇOVÁ: Biological therapy of chronic immune-mediated inflammatory disease during pregnancy and breastfeeding        
Viera ŠTVRTINOVÁ: Chronic venous insufficiency is an independent risk factor of all-cause mortality        
Dominika KOVÁČOVÁ, Oleksandr DOBROVANOV: Differential diagnosis of lymphadenopathies in children        
Peter ZAVACKÝ, Jana POBEHOVÁ, Martina ZAVACKÁ: Mesenterial ischemia – standard diagnostic and treatment in our clinical patient file        
Adriana Kollerová, Rudolf Riedel, Tibor Šagát: The mechanical cough assistant in children        
Halyna PRUTS, Iurii Oleksandrovych MOCHALOV, Nataliya Volodymyrivna HASIUK, David Mykolayovych KEIAN, Peter STANKO:  Certain dental aspects in complex rehabilitation of oncological patients         
Nora MAJTÁNOVÁ, Petra KÉRI, Petra KRIŠKOVÁ, Petr KOLÁŘ, Dalibor CHOLEVÍK, Adriana TAKÁČOVÁ: Glaucoma filtering surgery augmented with mitomycin C         
Ivana VYRVOVÁ, Beáta BUŠÁNYOVÁ, Martin ČVERHA, Andrea JOVANKOVIČOVÁ, Irina GOLJEROVÁ: Subperiosteal abscess in a pediatric patient – management of a life-threatening complication of rhinosinusitis