Lekársky obzor 1/2023 - obsah časopisu

Lek Obz 2023, 72 (1)Vladimír JAKUŠ, Rastislav EDELSTEIN, Michal BERNADIČ, Ľubomír KURAČKA, Jana MUCHOVÁ, Ladislav TURECKÝ: AGE-RAGE stres: význam pomeru AGE/sRAGE študovaného pri rôznych ochoreniach. Časť III. RAGE a jednotlivé chorobné stavy, starnutie a staroba        

Martina Dubinová, Marek Straka, Michal Koreň, Soňa Kiňová, Adriána Liptáková: Point-of-care testovanie (POCT) v diagnostike akútnych respiračných ochorení počas pandémie COVID-19 na centrálnych príjmoch nemocníc       
Oleksandr NAZARCHUK, Vasyl NAGAICHUK, Nataliia BAHNIUK, Halyna NAZARCHUK, Olena RYMSHA, Oleksandr DOBROVANOV, Hennadii TULCHYNSKYI,  Vira BEBYK: Citlivosť na antimikróbne látky klinických kmeňov Acinetobacter baumannii  a  Pseudomonas aeruginosa  i ich  blaVIM  variantov na JIS regionálneho popáleninového centra   
Katarína ČUROVÁ, Annamária TOPOROVÁ, Nicolas KARDOS, Martin NOVOTNÝ, Viera LOVAYOVÁ, Anna KAMLÁROVÁ, Viktória TAKÁČOVÁ, Leonard SIEGFRIED, Pavol JARČUŠKA: Detekcia toxigénnych kmeňov Clostridioides difficile        
Veronika SIVČOVÁ, Dorota NOVÁKOVÁ, Mária KRÁĽOVÁ, Ľubomíra IZÁKOVÁ, Alexandra BRAŽINOVÁ: Najčastejšie duševné poruchy liečené v  psychiatrických ambulanciách v Slovenskej republike v období 2017-2021        
Róbert OCHABA,  Beáta ORLICKÁ: Zdravotná gramotnosť vo vzťahu k pohlaviu na Slovensku        
Nora MAJTÁNOVÁ, Petra KÉRI, Petra KRIŠKOVÁ, Petr KOLÁŘ, Dalibor CHOLEVÍK, Adriana TAKÁČOVÁ: Ruptúra bulbu komplikovaná herniáciou vnútroočných štruktúr        
Marián BERNADIČ: K významnému životnému jubileu prof. MUDr. Tibora Šagáta, PhD.