Lekársky obzor 12/2022 - obsah časopisu

Lek Obz 12/2022Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Ján KYSELOVIČ, Eva GONCALVESOVÁ, Marián BERNADIČ, Fedor ŠIMKO: Čo priniesol nový konsensus odborných spoločností pre pacientov s diabetes mellitus s komplikáciou vývoja do srdcového zlyhávania. Aké sú súčasné možnosti manažmentu pacientov?        
Pavol SKÁČIK, Jana OLEKŠÁKOVÁ, Róbert RUŽINÁK, Lucia BABÁLOVÁ, Vladimír NOSÁĽ, Ema KANTOROVÁ, Egon KURČA, Štefan SIVÁK: Benígne polohové paroxyzmálne vertigo: retrospektívna štúdia súboru pacientov s diagnostikovaným BPPV, demografická charakteristika, diagnostika, terapia        
Vladimír JAKUŠ, Rastislav EDELSTEIN, Marián BERNADIČ, Ľubomír KURAČKA, Jana MUCHOVÁ, Ladislav TURECKÝ: AGE-RAGE STRES: význam pomeru AGE/sRAGE študovaného pri rôznych ochoreniach II. RAGE a jednotlivé chorobné stavy       

 
Veronika KURILOVÁ, Petr KOLÁŘ, Jarmila PAVLOVIČOVÁ, Miloš ORAVEC, Nora MAJTÁNOVÁ: Spracovanie digitálnych obrazových dát metódami hĺbkového strojového učenia v oftalmológii        
Zuzana FEKETOVÁ, Lajos GERGELY, Petra PRIŠČÁKOVÁ, Helena GBELCOVÁ, Daniel BÖHMER, Michal BERNADIČ, Vanda REPISKÁ: Skríning variantov SARS-COV-2 využitím Sangerovho sekvenovania        
Nasir JALILI, Jakub GÉCZ, František ONDRISKA, Martina DUBINOVÁ, Adriána LIPTÁKOVÁ, Peter SABAKA: Je monitorovanie výskytu zanedbaného parazita Enterobius vermicularis u detí počas pandémie COVID-19 na Slovensku potrebné?         
Juraj DEGLOVIČ, Marek ŠUPLER, Simona DIANIŠKOVÁ, Neda MARKOVSKÁ: Mikrobiologická patogenéza dentogénnych infekcií        
Juraj DEGLOVIČ, Marek ŠUPLER, Simona DIANIŠKOVÁ, Neda MARKOVSKÁ: Impaktované dolné tretie moláre        
Alena KOŠČÁLOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ, Katarína HOLEČKOVÁ, Andrej KOVÁČ: Lymská neuroborelióza skrývajúca sa za neobvyklým priebehom kliešťovej encefalitídy        
Jozef VOJTAŠŠÁK, Jr., Jozef VOJTAŠŠÁK, Elena PODSKOČOVÁ, Veronika VOJTAŠŠÁKOVÁ: Sonografický ortopedický synovialogram – nová klasifikácia        
Dalibor ONDRUŠ: K životnému jubileu prof. MUDr. Mariána Bernadiča, CSc., šéfredaktora Lekárskeho obzoru, laureáta Čestnej ceny akad. T.R. Niederlanda