Lekársky obzor 11/2022 - obsah časopisu

Lek Obz 11/2022Ladislav TURECKÝ, Viera KUPČOVÁ, Monika ĎURFINOVÁ, Milada LAŠŠÁNOVÁ, Eva UHLÍKOVÁ: Ceruloplazmín a jeho ferooxidázová aktivita v sére pacientov s hereditárnou hemochromatózou        
Viera KUPČOVÁ, Ladislav TURECKÝ: Hereditárna hemochromatóza z pohľadu klinika – prehľad a vlastné skúsenosti        


Monika ĎURFINOVÁ, Miroslava BRÁZDOVÁ, Lenka HORŇÁKOVÁ, Štefan LAŠŠÁN, Ladislav TURECKÝ: Prispieva oxidačný stres k riziku hospitalizácie pacientov s infekciou SARS-CoV-2?        
Ľubomír KURAČKA, Monika ĎURFINOVÁ, Ladislav TURECKÝ: Antioxidačná kapacita séra a cerebrospinálneho likvoru u pacientov s rôznymi neurologickými chorobami       
Ingrid ŽITŇANOVÁ, Branislav KOLLÁR, Pavel ŠIARNIK, Katarína VALOVIČOVÁ, Stanislav ORAVEC, Mária JANUBOVÁ, Katarína KOŇARIKOVÁ, Lucia LAUBERTOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ, Peter TURČÁNI: Porovnanie lipoproteínových subfrakcií u diabetických a nediabetických pacientov v hyperakútnej fáze ischemickej cievnej mozgovej príhody        
Marián KOLÁČEK, Jana MUCHOVÁ, Ingrid ŽITŇANOVÁ, Zuzana ORSZÁGHOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ, Lucia ANDREZÁLOVÁ, Iveta ČIERNA, Zdeňka ĎURAČKOVÁ, Zuzana PADUCHOVÁ: Vzťah zápalu a oxidačného stresu u detí s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou        
Martina HORVÁTHOVÁ, Zuzana PADUCHOVÁ, Barbora KATRENČÍKOVÁ, Zuzana ORSZÁGHOVÁ, Lucia ANDREZÁLOVÁ, Zuzana SZENTESIOVÁ, Lívia GAJDOŠOVÁ, Oľga ULIČNÁ, Jana MUCHOVÁ: Vplyv podávania vitamínu D3 a jeho kombinácie s fyzickou aktivitou na markery oxidačného stresu u starých potkanov        
Mária JANUBOVÁ, Katarína KOŇARIKOVÁ, Ingrid ŽITŇANOVÁ: Vplyv kyseliny eikosapentaénovej na bunky rastúce v podmienkach indukujúcich senescenciu        
Vladimír JAKUŠ, Rastislav EDELSTEIN, Marián BERNADIČ, Ľubomír KURAČKA, Jana MUCHOVÁ, Ladislav TURECKÝ: AGE-RAGE stres: Význam pomeru AGE/sRAGE študovaného pri rôznych ochoreniach. I. Všeobecné aspekty        
Andrey ŠVEC, Simona VALÁŠKOVÁ, Andrea GAŽOVÁ, Ján KYSELOVIČ: Mechanizmus účinku inhibítorov JAK kinázy a ich uplatnenie v klinickej praxi        
Michaela HÁJKOVÁ, Adriana TAKÁČOVÁ, Nora MAJTÁNOVÁ, Petr KOLÁŘ: Topiramátom indukovaná akútna myopia a sekundárny glaukóm s uzavretým uhlom        
Ladislav TURECKÝ et al.: K životnému jubileu univerzitnej profesorky Ing. Zdeňky Ďuračkovej, PhD.