Lekársky obzor 8/2022 - obsah časopisu

Lek Obz 8/2022KLINICKÁ ŠTÚDIA
Katarína VLČKOVÁ, Martin WAWRUCH, Denisa ČELOVSKÁ: Vitamín D ako ukazovateľ kardiovaskulárneho rizika?        
Boris HUDEC, Karol DÓKUŠ, Peter URDZÍK, Richard ŠKOLKA: Robotická chirurgia v liečbe endometriálneho karcinómu maternice  

  

PÔVODNÁ PRÁCA
Jaroslav ŠIMO, Pavel BABÁL, Timea ZÁCSIKOVÁ: Chirurgická metóda zavedenia centrálneho venózneho katétra ako alternatíva k punkčnej Seldingerovej metóde u pacientov s poruchou koagulácie        
Magdaléna ZÁBORSKÁ, Ján KOREŇ, Peter MALOVEC: Terapeutické autovakcíny aplikované pri chronických a recitujúcich infekciách kože a mäkkých tkanív      

KLINICKÁ ŠTÚDIA
Anna BALLOVA, Karolina VORCAKOVA, Tatiana HURTOVA, Barbora KROSLAKOVA, Filip OLEKSAK, Juraj PEC: Vzájomná asociácia hidradenitis suppurativa a psoriázy        
Katarína KALINOVÁ, Dominika MAĎAROVÁ, Miroslava RABAJDOVÁ, Silvia TOPORCEROVÁ: Aktuálny prehľad rutinnej genetickej diagnostiky pri poruchách plodnosti        

KAZUISTIKA
Tibor ŠAGÁT, Rudolf RIEDEL, Barbora NEDOMOVÁ, Miroslava KURILOVÁ, Ľudmila PODRACKÁ, Marcel BRENNER, Silvia PLAČKOVÁ: Závažná otrava extázou u 8-mesačného dojčaťa    Lek Obz 2022(8) - free