Účinnost inhalačních antibiotik u kojencú s ventilátorem asociovanou pneumonií

Abstrakt

Vzestup antibiotické rezistence po celém světě je velmi aktuální problém. Kombinace rostoucí rezistence vůči různým bakteriím a absence nových druhů antibiotik vedly k hledání alternativních způsobů antibiotické léčby. Jedním z takových způsobů je aplikace antibiotik ve formě aerosolů.
V příspěvku jsou představeny výhody a nevýhody aplikace antibiotik inhalačně v porovnání s jejich systémovým používáním u kojenců s ventilátorem asociovanou pneumonií na umělé plicní ventilaci (tab. 3, lit. 10). Text v PDF www.lekarsky.herba.sk.

KLÍČOVÁ SLOVA: aerosol, antibiotická rezistence, antibiotika, kojenci, pneumonie, ventilace.

Lek Obz, 2022, 71 (6 – 7): 237 – 241


Dmytro DMYTRIIEV 1, Oleksandr DOBROVANOV 2,3, Oleksndr NAZARCHUK 1, Bohdan LEVCHENKO 1, Natalia BAHNIUK 1,
Viktor VIDIŠČÁK 3, Mária ŠUPINOVÁ 4

1 Národní lékařská univerzita M.I. Pirogova, Vinnytsya, Ukrajina, rektor akademik prof. V.M. Moroz, PhD., Sc.D.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice, Bratislava, prednostka doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, rektor prof. MUDr. P. Šimko, CSc.
4 Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici, děkanka doc. PhDr. B. Frčová, PhD., MPH, mim. prof.


Citácia:

DMYTRIIEV D., DOBROVANOV O., NAZARCHUK O., LEVCHENKO B., BAHNIUK N., VIDIŠČÁK V., ŠUPINOVÁ M.: Účinnost inhalačních antibiotik u kojencú s ventilátorem asociovanou pneumonií. Lek Obz, 2022, 71 (6 – 7): 237-240