Srdcové chlopňové náhrady a ich súčasný antikoagulačný manažment

Abstrakt

Trombóza srdcovej chlopňovej protézy s následným možným mozgovocievnym alebo systémovým tromboembolizmom sú život ohrozujúce klinické situácie. Chirurgické nahradenie (alebo plastika – rekonštrukčný výkon, najmä pri poruche mitrálnej chlopne) poškodenej srdcovej chlopne ostáva štandardnou metódou liečby s klasickou indikáciou antikoagulačnej liečby – doživotnej (umelé mechanické protézy), alebo dočasnej (srdcové bioprotézy). V poslednej dobe najmä v oblasti náhrady aortálnej chlopne sa čoraz viac využívajú transkatétrové techniky, predovšetkým u pacientov s vyšším operačným rizikom, kam patria aj starší chorí, ktorí majú zvýšenú morbiditu a mortalitu a rôznu etiológiu chlopňových chýb. Z praktického pohľadu je vhodné myslie a rešpektova viaceré rizikové faktory pre trombózu a tromboembolické komplikácie srdcovej protézy. Správne manažovaná antikoagulačná liečba je rozhodujúca pre zníženie morbidity a mortality pacientov (tab. 6,  lit. 40). Text v PDF www.lekarsky.herba.sk.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: srdcová chlopňová náhrada, trombóza, antikoagulačná liečba.

Lek Obz 2022, 71 (6 – 7): 258-264


Vasiľ HRICÁK, Jr., Miriam PETROVÁ, Róbert VOJTKO

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta UK v Bratislave, prednosta prof. M. Wawruch, PhD.


Citácia:

HRICÁK, V. jr., PETROVÁ M., VOJTKO R.: Srdcové chlopňové náhrady a ich súčasný antikoagulačný manažment. Lek Obz 2022, 71 (6 – 7): 258-264