Hidradenitis suppurativa a jej vplyv na subjektívne hodnotenú kvalitu života pacientov

Abstrakt

Hidradenitis suppurativa (HS) je chronické, imunologicky sprostredkované ochorenie, ktoré sa prejavuje rôznymi a premenlivými príznakmi a symptómami. Kvalita života pacientov je závažne narušená zápalovými stavmi, ktoré vedú k tvorbe zapáchajúcich secernujúcich lézií v axilárnej a ingvinálnej oblasti. Doteraz žiadny lekársky špecializovaný odbor úspešne nestanovil všeobecné kritériá štandardnej liečby, čo vedie k variabilnej starostlivosti a k nesplneným potrebám pacientov. Dôležité je aj to, že kvôli nesprávnej diagnostike pacienti prichádzajú na liečbu neskoro, v pokročilom štádiu ochorenia, ktoré má na nich obrovský negatívny dopad, či už zo sociálneho alebo psychického hľadiska a neraz vedie k suicídiam (tab 4, obr. 3, lit. 12). Text v PDF www.lekarsky.herba.sk.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: hidradenitis suppurativa, secernujúca lézia, kožné lekárstvo.

Lek Obz 2022, 71 (6 – 7): 265-269


Matúš MADLEŇÁK 1, Igor ROHOŇ 1, Tatiana HURTOVÁ 1, Karolína VORČÁKOVÁ 1, Martin Jozef PÉČ 2, Juraj PÉČ 1

1 Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, prednosta prof. MUDr. J. Péč, PhD.
2 I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, prednosta prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FESC


Citácia:

MADLEŇÁK M., ROHOŇ I., HURTOVÁ T., VORČÁKOVÁ K., PÉČ M.J., PÉČ J.: Hidradenitis suppurativa a jej vplyv na subjektívne hodnotenú kvalitu života pacientov. Lek Obz 2022, 71 (6 – 7): 265-269