Lekársky obzor 5/2022 - obsah časopisu

Lek Obz 5/2022KLINICKÁ ŠTÚDIA
Zuzana ANDRÉ, Katarína VLČKOVÁ, Ľudovít GAŠPAR, Denisa ČELOVSKÁ: Význam ambulantného monitorovania krvného tlaku u pacientov s diabetes mellitus         
Viktor KONOPLITSKYI, Oleh PASICHNYK, Oleksandr DOBROVANOV, Dmytro DMYTRIIEV, Viktor VIDIŠČÁK: Stupeň radikálnosti pri odstránení pigmentových névov u detí         
Ivan GRGÁČ, Jakub HLÁSNY, Helmut TRIMMEL, Michal VENGLARČÍK, Eliška KUBÍKOVÁ: Regionálna anestézia a pandémia koronavírusu SARS-COV-2      

  
PÔVODNÁ PRÁCA
Phuong Truc PHAM, Jarmila PEKARČÍKOVÁ: Trend vývoja úmrtnosti a stratené roky života v dôsledku ischemickej choroby srdca na Slovensku   

    

KLINICKÁ ŠTÚDIA
Michaela SMATANOVÁ, Katarína MIKUŠKOVÁ, Martin BAČINSKÝ, Martin NOVÁK, Jana KOMPANÍKOVÁ, Igor MALACHOVSKÝ: Faktory vplývajúce na kolonizáciu ústnej dutiny         
Igor ROHOŇ, Matúš MADLEŇÁK, Tatiana HURTOVÁ, Martin Jozef PÉČ, Mária BREZNICKÁ, Juraj PÉČ: Vplyv dĺžky trvania biologickej liečby na kvalitu života        


KAZUISTIKA
Jozef VOJTAŠŠÁK, Jr., Jozef VOJTAŠŠÁK, Elena PODSKOČOVÁ, Veronika VOJTAŠŠÁKOVÁ: Periprotetická intervenčná punkcia – metalotický exsudát       


Nové knihy
Geriatria        Lek Obz 2022(5) - free