Lekársky obzor 3/2022 - obsah časopisu

Lek Obz 3/2022EDITORIÁL
Viera ŠTVRTINOVÁ, Marián BERNADIČ, Ján ŠTVRTINA: Byť či nebyť učiteľom – alebo aký je odkaz Jána Amosa Komenského?    

PÔVODNÁ PRÁCA
Ján MURÍN, Jozef BULAS, Martin WAWRUCH, Ľudovít GAŠPAR: Srdcové zlyhávanie a systémový zápal 

KLINICKÁ ŠTÚDIA
František SÁNDOR, Juraj PAYER, Milan KRIŠKA, Fedor ŠIMKO, Andrej DUKÁT: Rastový diferenciačný faktor 15 – nový biomarker v pneumológii a invazívnej pneumológii        
Vasyl P. PRYTULA, Oleh O. KURTASH: Výsledky dlhodobého sledovania miniinvazívnej chirurgickej liečby Hirschprungovej choroby u detí        
Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRÁLINSKÝ: Komplikácie COVID-19 u detí: PIMS-TS/MISC-C        
Mária SVITEKOVÁ, Martin KUŽMA, Juraj SMAHA, Peter VAŇUGA, Juraj PAYER: Vplyv testosterónu na priebeh a prognózu ochorenia COVID-19       

REVIEW
Daniela Dovalová, Andrej MIFKOVIČ, Hisham EL FALOUGHY, Eliška Kubíková: Karcinóm obličky – etiológia, diagnostika a liečba        

VZDELÁVANIE
Katarína GAZDÍKOVÁ, Katarína FURKOVÁ: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako líder rezidentského štúdiaLek Obz 2022(3) - free