Lekársky obzor 2/2022 - obsah časopisu

Lek Obz 2/2022PÔVODNÁ PRÁCA
Štefan DURDÍK, Viktor REKEŇ, Vítězslav MAREK, Štefan NEMERGUT, Luis Miguel Arciniegas RODRIGUEZ, Martin KLEIN, Ivan VARGA: Variačná anatómia slezinovej tepny (arteria splenica) s implikáciami pre chirurgickú prax     

KLINICKÁ ŠTÚDIA
Michaela ABRAHAMOVSKÁ, Rastislav DUDIČ, Peter URDZÍK: Markery oxidačného a zápalového stresu endometriózneho tkaniva      
Ihor VENGER, Sviatoslav KOSTIV, Dmytro KOVALSKIY, Boryslav SELSKIY, Olga KOSTIV, Olga ZARUDNA, Oleksandr DOBROVANOV, Dmytro DMYTRIIEV, Kostiantyn DMYTRIIEV: Endovaskulárne technológie: rekonštrukcia hĺbkovej femorálnej tepny a revaskularizácia stenoticko-oklúzneho infraingvinálneho procesu        

PÔVODNÁ PRÁCA
Michal BERNADIČ, Marian BÁTOVSKÝ, Miroslav JURÍK, Juraj PECHAN, Daniel PIN?ÁK: Fast-track chirurgia - enhanced recovery after surgery (ERAS) v liečbe kolorektálneho karcinómu         
Drahomíra BOLLOVÁ, Iveta ŠIMKOVÁ: Vývoj chronickej tromboembolickej pľúcnej hypertenzie po splenektómii         
Ján MURÍN, Martin WAWRUCH: Inclisiran v liečbe hypercholesterolémie        

REVIEW
Ivan BARTOŠOVIČ, Katarína ZRUBÁKOVÁ, Róbert OCHABA, Peter MIKUS: Násilie proti seniorom    

KAZUISTIKA
Drahomíra BOLLOVÁ, Iveta ŠIMKOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ, Adriana REPTOVÁ: Zriedkavé ochorenie v zriedkavých podmienkach: chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia po splenektómii