Lekársky obzor 5-6/2019

Lekársky obzor 5-6/2019

Lekársky obzor 5-6/2019Editoriál
Vladimir KRCMERY, Roberto CAUDA: Zdravotná starostlivosť o marginalizované skupiny: seniori, siroty, bezdomovci verzus utečenci a migranti        


Pôvodené práce
Daria KIMULI, Maria KOMLOSI, Ivan SZABO et al.: Vysokohorská malária u presídlených utečencov z horských oblastí Kene, Rwandy a Burundi        
Maria HARDY, Marian MARTKOVJAK, Anna BERESOVA et al.: Sú bezdomovci ohrozením verejného zdravia?        

Editorial
Vladimir KRCMERY, Roberto CAUDA: Health care  in marginalized residents: elderly, orphans, homeless rezidents versus refugees and migrants

       
Original papers
Daria KIMULI, Maria KOMLOSI, Ivan SZABO et al.: Highlands malaria among internally displaced refugees in mountain areas of Kenya, Rwanda and Burundi        
Maria HARDY, Marian MARTKOVJAK, Anna BERESOVA et al.: Is the homeless sheltered population a public health threat?         
Hoang CHENG HOIN, Martina BENCOVA, Veronika SLADECKOVA et al.: Reversibility of antibiotic resistance among orphans of genocide survivors with AIDS in 2003 – 2017 in Phnom Penh, Cambodia        
Peri HAJ ALI, Jan BYDZOVSKY, Ladislav BUCKO et al.: Migrants and refugees from Syria and Iraq, via Balkan route are not a public health threat (research note)       

Vážení čitatelia, prinášame Súhrny prác z Lekárskeho obzoru 2/2019 pre Vaše využitie a citovanie. Plnú verziu časopisu nájdete na našich stránkach s niekoľkomesačným oneskorením


HIGHLANDS MALARIA AMONG INTERNALLY DISPLACED REFUGEES IN MOUNTAIN AREAS OF KENYA, RWANDA AND BURUNDI

Vysokohorská malária u presídlených utečencov z horských oblastí Kene, Rwandy a Burundi

Dear reader,
Here are all the summaries from the Lekarsky obzor journal for citations. Full journal will be available in a few months.

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri