Lekársky obzor 4/2019

Lekársky obzor 4/2019

Lekársky obzor 4/2019Slovo na rozlúčku
Marián BERNADIČ, Igor RIEČANSKÝ, Tibor ŠAGÁT, Milan LEHKÝ: Za prof. MUDr. Miroslavom Antonom Šašinkom, DrSc. (1935 – 2019)...         


Pôvodné práce
Zuzana RAUSOVÁ, Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Zuzana SUMBALOVÁ, Viliam MOJTO: Starnutie a ročné obdobie ovplyvňujú hladiny antioxidantov u ľudí        
Barbora PITEKOVÁ, Ladislav TURECKÝ: Možnosť vplyvu zvýšených plazmatických koncentrácií alfa-1-kyslého glykoproteínu na farmakokinetiku a farmakologickú účinnosť niektorých liekov        

Vážení čitatelia, prinášame Súhrny prác z Lekárskeho obzoru 2/2019 pre Vaše využitie a citovanie. Plnú verziu časopisu nájdete na našich stránkach s niekoľkomesačným oneskorením


STARNUTIE A ROČNÉ OBDOBIE OVPLYVŇUJÚ HLADINY ANTIOXIDANTOV U ĽUDÍ

Zuzana RAUSOVÁ, Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Zuzana SUMBALOVÁ, Viliam MOJTO

Dear reader,
Here are all the summaries from the Lekarsky obzor journal for citations. Full journal will be available in a few months.


Ageing and the seasons affect the levels of antioxidants in human

Zuzana RAUSOVÁ, Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Zuzana SUMBALOVÁ, Viliam MOJTO

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri