Lekársky obzor 3/2019

Lekársky obzor 3/2019

Lekársky obzor 3/2019Editoriál
Marián BERNADIČ: Spoločne budujeme vedecko-odborný časopis Lekársky obzor

       
Pôvodné práce
Dávid KOVÁČ, Lucia PETRÍKOVÁ, Iveta ŠIMKOVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Pľúcna artériová hypertenzia – neočakávaná komplikácia cielenej liečby nádorov        
Zuzana LIŠKOVÁ, Katarína SLÁVIKOVÁ, Michal LIŠKA, Viera LEHOTSKÁ: Dostupnosť informácií na žiadankách pre rádiologické vyšetrenie pacienta        
Jana MALOVÁ, Daniel BÖHMER, Andrea PASTORÁKOVÁ, Mária OSTROŽLÍKOVÁ, Tatiana BRAXATORISOVÁ: Rázštepy nervovej trubice u chromozómovo normálnych a abnormálnych embryí a plodov       

Vážení čitatelia, prinášame Súhrny prác z Lekárskeho obzoru 2/2019 pre Vaše využitie a citovanie. Plnú verziu časopisu nájdete na našich stránkach s niekoľkomesačným oneskorením

Dear reader,
Here are all the summaries from the Lekarsky obzor journal for citations. Full journal will be available in a few months.

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri