Lekársky obzor 2/2019

Lekársky obzor 2/2019

Lekársky obzor 2/2019Pôvodné práce
Dagmar MOZOLOVÁ, Jozef ROVENSKÝ, Marián BERNADIČ: Juvenilný systémový lupus erythematosus        
Jozef BARINKA, Miroslav KILIAN, Radoslav ZAMBORSKÝ, Roman VAHOVSKÝ: Perilunátne luxácie a luxačné zlomeniny zápästia: porovnanie transfixácie K-drôtmi verzus transfixácie s primárnou sutúrou interkarpálnych väzov        
Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRÁLINSKÝ: Podiel prenatálnej diagnostiky v identifikácii vrodených chýb močovej sústavy na Slovensku        
Martina ZAVACKÁ, Jana POBEHOVÁ, Peter ZAVACKÝ, Mária MAJERNÍKOVÁ: Angiochirurgický manažment pacientov zaradených do dlhodobého dialyzačného programu   

Vážení čitatelia, prinášame Súhrny prác z Lekárskeho obzoru 2/2019 pre Vaše využitie a citovanie. Plnú verziu časopisu nájdete na našich stránkach s niekoľkomesačným oneskorením

Dear reader,
Here are all the summaries from the Lekarsky obzor journal for citations. Full journal will be available in a few months.

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri