Lekársky obzor 1/2019

Lekársky obzor 1/2019

Lekársky obzor 1/2019Pôvodné práce
Miroslav KILIAN, Lukáš BUČKA, Pavel ŠIMKOVIC: Liečba chronických osteomyelitíd tíbie vnútro-dreňovým predvŕtaním a dlhodobou aktívnou vnútro-dreňovou drenážou       
Karolína STUCHLÍKOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ, Dušan SYSEL, Eliška KUBÍKOVÁ: Problematika psychickej záťaže u všeobecných sestier poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť        


Prehľadová práca
Zuzana Varchulová Nováková, Stanislav ŽIARAN, Ľuboš Danišovič: Molekulovo – genetická analýza nádorov močového mechúra v kontexte precíznej diagnostiky     

Vážení čitatelia, prinášame Súhrny prác z Lekárskeho obzoru pre Vaše využitie a citovanie. Plnú verziu časopisu nájdete na našich stránkach s niekoľkomesačným oneskorením

Dear reader,
Here are all the summaries from the Lekarsky obzor journal for citations. Full journal will be available in a few months.

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri