Lekársky obzor 5/2018Kronika Lekárskeho obzoru
Marián BERNADIČ, Igor RIEČANSKÝ, Jozef ČIŽMÁRIK: Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký, CSc., posledné zbohom (21. 7. 1925 – 25. 4. 2018)   

    
Pôvodné práce
Jana HASÁKOVÁ, Michal HULMAN, Martin BEŇA, Vladan HUDEC, Ivan GLONEK, Viera ŠTVRTINOVÁ: Rekonštrukčné výkony aortálnej chlopne u pacientov s aortálnou regurgitáciou a dilatáciou a/alebo aneuryzmou ascendentnej aorty. Skúsenosti s prvými 41 pacientami        
Ľuboš VANKO, Dušan HIRJAK, Juraj ZAJKO, Ladislav CZAKÓ, Branislav GÁLIS, Kristián ŠIMKO: Polieková osteonekróza čeľustných kostí – 12-ročné skúsenosti s liečbou        
Tatiana ŠRÁMKOVÁ, Jana NIKOLINYOVÁ, Tibor BAŠKA: Je orálny glukózový tolerančný test v tehotenstve vyšetrovaný štandardne a správne?         
Hana HEIDEROVÁ,  Lada CETLOVÁ: Narušený obraz těla a problematika sebepřijetí u pacientů po amputaci dolní končetiny        


Skrátená práca
Lucia GÉCZOVÁ, Marián BERNADIČ, Júlia HORÁKOVÁ, Ivana BOĎOVÁ, Peter ŠVEC, Alexandra KOLENOVÁ: Vybrané neskoré následky po transplantácii kmeňových krvotvorných buniek v detskom veku   

    
História medicíny
Dalibor ONDRUŠ: História onkológie v Bratislave        


Osobnosti Slovenskej zdravotníckej univerzity
Marián BERNADIČ: Doc. MUDr. Tomáš Kadlic (29. 12. 1913 – 14. 2. 2000)        


Predstavujeme nové knihy
Michal BERNADIČ: Všeobecná onkológia. Kaušitz, J., Ondruš, D. a kol. Solen: Bratislava, 2017        
Andrej Dukát: Ladislav Kužela a kolektív:  Gastroenterológia klinické odporúčania        


CONTENT 5/2018

Original articles
Jana HASÁKOVÁ, Michal HULMAN, Martin BEŇA, Vladan HUDEC, Ivan GLONEK, Viera ŠTVRTINOVÁ: Aortic valve repair in patients with aortic regurgitation and aortic root dilation and/or aneurysm of aorta ascendens. Experience with first 41 cases     
Ľuboš VANKO, Dušan HIRJAK, Juraj ZAJKO, Ladislav CZAKÓ, Branislav GÁLIS, Kristián ŠIMKO: Medication-related osteonecrosis of the jaw - 12-year experiences with treatment        
Tatiana ŠRÁMKOVÁ, Jana NIKOLINYOVÁ, Tibor BAŠKA: Is the oral glucose tolerance test exemine standardly and correctly?        
Hana HEIDEROVÁ,  Lada CETLOVÁ: Disturbed body image and self-acceptance issues in patients after lower limb amputation     

   
Short communication
Lucia GÉCZOVÁ, Marián BERNADIČ, Júlia HORÁKOVÁ, Ivana BOĎOVÁ, Peter ŠVEC, Alexandra KOLENOVÁ: Some late effects after transplantation of hematopoietic stem cell in pediatry  

      
History of medicine
Dalibor ONDRUŠ: History of oncology in Bratislava        
Marián BERNADIČ: Doc. MUDr. Tomáš Kadlic (29. 12. 1913 - 14. 2. 2000)     

   
New book
Michal BERNADIČ: General oncology (Všeobecná onkológia, in Slovak). Kaušitz, J., Ondruš, D. a kol. Solen: Bratislava, 2017        
Andrej Dukát: Ladislav Kužela et al.:  Gastroenterológia klinické odporúčania


   

Loading...