obsah

 • Lek Obz 1/2022REVIEW
  Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Peter VAŇUGA, František SÁNDOR, Peter STANKO, Fedor ŠIMKO: Koncepcia tzv. metabolicky zdravej obezity, aký je súčasný pohľad?        

  KLINICKÁ ŠTÚDIA
  Ivan JOB, Zuzana PETRÍKOVÁ, Zdenko VALÚH: Optimalizácia volumoterapie s  použitím variácie tepového objemu         
  Zuzana HUBENÁKOVÁ, Ján KOREŇ: Antimikrobiálna rezistencia u kmeňov Escherichia coli izolovaných od pacientov hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici Bratislava ako aj jej vývoj   

 • Lekársky obzor 10/2021KLINICKÁ ŠTÚDIA
  Jana BALLOVA, Filip OLEKSAK, Stefan SIVAK,  Vladimir NOSAL, Egon KURCA, Milan GROFIK: Vplyv liečby a motorického subtypu Parkinsonovej choroby na hladinu homocysteínu v plazme         
  Vasyl NAGAICHUK, Igor GERASHCHENKO, Roman CHORNOPYSHCHUK, Oleksandr NAZARCHUK, Oleksii CHEPLIAKA, Oleksandr DOBROVANOV: Vlastnosti lokálneho použitia hydrofilného/ hydrofóbneho zloženia na báze nanokremičitanu u pacientov s popáleninami: cytologicko-morfologická štúdia         
  René LINK, Anna KAMLÁROVÁ, Ľuboš AMBRO, Adriána LIPTÁKOVÁ: Pilotná štúdia vplyvu fekálnej transplantácie na mikrobiotu modulovanú v in vitro modeli SHIME®       

 • Lekársky obzor 11/2021PREHĽADOVÁ PRÁCA
  Filip SCHRENK, Lenka DOČEKALOVÁ, Zuzana KUDERAVÁ, Lucia ČASNOCHA LÚČANOVÁ: Syndróm fetálnej zápalovej odpovede (FIRS) a jeho vplyv na plod a novorodenca         
  Andrea FOJTOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ: Skríning a diagnostika malnutrície       

  PÔVODNÁ PRÁCA
  Mária GAŠPAROVÁ, Eliška KUBÍKOVÁ, Jozef ALMÁSI, Andrej BREZA, Agáta SZABÓOVÁ: Testovanie funkcie intrinsických svalov ruky vo vzťahu so zápästím pomocou elektrostimulácie     

  PREHĽADOVÁ PRÁCA
  Ivan UHER, Tatiana KIMÁKOVÁ, Marián BERNADIČ, Milena ŠVEDOVÁ, Michal BERNADIČ:  Biologické a psychologické determinanty prirodzeného starnutia       

 • Lek Obz 2021(12)Editorial
  Eva GREY, Vladimir KRCMERY, Marianna MRAZOVA, Francis Radi, Katarina BUNDZELOVA, Jose SUVADA, Daniela GIERTLIOVA, Andrea GALLOVA, Michal VALACH, Pawel CZARNECZKI, Mara HARDY: (Editorial) Chronic post-COVID-19 syndrome - a variety of the chronic fatigue disease?        

  Clinical  study
  Jan MASAN, Mariana HAMAROVA: Involuntarily infertile married couples with certain post-COVID-19 syndrome manifestations and their attitude towards pre-implantation genetic diagnostics         
  Anna LISKOVA, Ivana SZAKACSOVA, Libusa LENGYELOVA: The impact of the British mutation on the epidemiological situation of COVID-19 infection in Nitra   

 • Lek Obz 2/2022PÔVODNÁ PRÁCA
  Štefan DURDÍK, Viktor REKEŇ, Vítězslav MAREK, Štefan NEMERGUT, Luis Miguel Arciniegas RODRIGUEZ, Martin KLEIN, Ivan VARGA: Variačná anatómia slezinovej tepny (arteria splenica) s implikáciami pre chirurgickú prax     

  KLINICKÁ ŠTÚDIA
  Michaela ABRAHAMOVSKÁ, Rastislav DUDIČ, Peter URDZÍK: Markery oxidačného a zápalového stresu endometriózneho tkaniva      
  Ihor VENGER, Sviatoslav KOSTIV, Dmytro KOVALSKIY, Boryslav SELSKIY, Olga KOSTIV, Olga ZARUDNA, Oleksandr DOBROVANOV, Dmytro DMYTRIIEV, Kostiantyn DMYTRIIEV: Endovaskulárne technológie: rekonštrukcia hĺbkovej femorálnej tepny a revaskularizácia stenoticko-oklúzneho infraingvinálneho procesu        

 • Lek Obz 3/2022EDITORIÁL
  Viera ŠTVRTINOVÁ, Marián BERNADIČ, Ján ŠTVRTINA: Byť či nebyť učiteľom – alebo aký je odkaz Jána Amosa Komenského?    

  PÔVODNÁ PRÁCA
  Ján MURÍN, Jozef BULAS, Martin WAWRUCH, Ľudovít GAŠPAR: Srdcové zlyhávanie a systémový zápal 

 • Lekársky obzor 4/2022Pôvodná práca
  František SÁNDOR, Milan KRIŠKA, Juraj PAYER, Marián BERNADIČ, Andrej DUKÁT: Toxický vplyv liekov na respiračný systém        

  KLINICKÁ ŠTÚDIA
  Viktor KONOPLITSKYI, Vasyl POGORILIY, Oleksandr FOMIN, Viktor VIDIŠČÁK, Oleh LUKIYANETS, Anatolii SASIUK, Augustín PROCHOTSKÝ, Evelína KOVÁCSOVÁ: Význam stanovenia koncentrácie cholínesterázy v sére v diagnostike porúch motility čreva u detí         
  Irina ŠEBOVÁ, Martin ČVERHA, Mária HOMOLOVÁ, Ivana VYRVOVÁ, František CHOVANEC, Jaroslav BIBZA: Cudzie telesá v pažeráku u detí         

 • Lek Obz 5/2022KLINICKÁ ŠTÚDIA
  Zuzana ANDRÉ, Katarína VLČKOVÁ, Ľudovít GAŠPAR, Denisa ČELOVSKÁ: Význam ambulantného monitorovania krvného tlaku u pacientov s diabetes mellitus         
  Viktor KONOPLITSKYI, Oleh PASICHNYK, Oleksandr DOBROVANOV, Dmytro DMYTRIIEV, Viktor VIDIŠČÁK: Stupeň radikálnosti pri odstránení pigmentových névov u detí         
  Ivan GRGÁČ, Jakub HLÁSNY, Helmut TRIMMEL, Michal VENGLARČÍK, Eliška KUBÍKOVÁ: Regionálna anestézia a pandémia koronavírusu SARS-COV-2      

 • Lek Obz 9/2021EDITORIÁL
  Marián BERNADIČ: Odborné a vedecké lekárske časopisy ako objektívne kritérium pre hodnotenie výsledkov vedeckej práce        

  KLINICKÁ ŠTÚDIA
  Ivan Lisnyy, Kristina Zakalska,Viktor Melnyk, Anton Burlaka, Elena Kolesnik, Snezhana Lysykh: Posúdenie a korekcia funkcie pečene pri jej resekcii