2021

 • Lekársky obzor 1/2021 - obsah

  Lek Obz 1/2021PÔVODNÁ PRÁCA
  Ladislav TURECKÝ, Viera KUPČOVÁ, Monika ĎURFINOVÁ, Eva UHLÍKOVÁ: Zmeny parametrov metabolizmu lipoproteínov u pacientov so steatózou  pečene        

  KLINICKÉ ŠTÚDIE
  Gustáv KOVÁČ, Anna PORUBENOVÁ, Ivan MALÍK, Stanislav ORAVEC, Štefan KEČKÉŠ, Alena KRISTOVÁ, Michal FARKAŠ, Pavel BLAŽÍČEK, Vladimír HERIBAN, Jozef ŠUVADA: Poznámky k laboratórnej diagnostike Covid-19   

 • Lekársky obzor 10/2021 - obsah časopisu

  Lekársky obzor 10/2021KLINICKÁ ŠTÚDIA
  Jana BALLOVA, Filip OLEKSAK, Stefan SIVAK,  Vladimir NOSAL, Egon KURCA, Milan GROFIK: Vplyv liečby a motorického subtypu Parkinsonovej choroby na hladinu homocysteínu v plazme         
  Vasyl NAGAICHUK, Igor GERASHCHENKO, Roman CHORNOPYSHCHUK, Oleksandr NAZARCHUK, Oleksii CHEPLIAKA, Oleksandr DOBROVANOV: Vlastnosti lokálneho použitia hydrofilného/ hydrofóbneho zloženia na báze nanokremičitanu u pacientov s popáleninami: cytologicko-morfologická štúdia         
  René LINK, Anna KAMLÁROVÁ, Ľuboš AMBRO, Adriána LIPTÁKOVÁ: Pilotná štúdia vplyvu fekálnej transplantácie na mikrobiotu modulovanú v in vitro modeli SHIME®       

 • Lekársky obzor 11/2021 - obsah časopisu

  Lekársky obzor 11/2021PREHĽADOVÁ PRÁCA
  Filip SCHRENK, Lenka DOČEKALOVÁ, Zuzana KUDERAVÁ, Lucia ČASNOCHA LÚČANOVÁ: Syndróm fetálnej zápalovej odpovede (FIRS) a jeho vplyv na plod a novorodenca         
  Andrea FOJTOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ: Skríning a diagnostika malnutrície       

  PÔVODNÁ PRÁCA
  Mária GAŠPAROVÁ, Eliška KUBÍKOVÁ, Jozef ALMÁSI, Andrej BREZA, Agáta SZABÓOVÁ: Testovanie funkcie intrinsických svalov ruky vo vzťahu so zápästím pomocou elektrostimulácie     

  PREHĽADOVÁ PRÁCA
  Ivan UHER, Tatiana KIMÁKOVÁ, Marián BERNADIČ, Milena ŠVEDOVÁ, Michal BERNADIČ:  Biologické a psychologické determinanty prirodzeného starnutia       

 • Lekársky obzor 12/2021 - obsah / contents

  Lek Obz 2021(12)Editorial
  Eva GREY, Vladimir KRCMERY, Marianna MRAZOVA, Francis Radi, Katarina BUNDZELOVA, Jose SUVADA, Daniela GIERTLIOVA, Andrea GALLOVA, Michal VALACH, Pawel CZARNECZKI, Mara HARDY: (Editorial) Chronic post-COVID-19 syndrome - a variety of the chronic fatigue disease?        

  Clinical  study
  Jan MASAN, Mariana HAMAROVA: Involuntarily infertile married couples with certain post-COVID-19 syndrome manifestations and their attitude towards pre-implantation genetic diagnostics         
  Anna LISKOVA, Ivana SZAKACSOVA, Libusa LENGYELOVA: The impact of the British mutation on the epidemiological situation of COVID-19 infection in Nitra   

 • Lekársky obzor 2/2021 - obsah

  Lek Obz 2/2021Klinická štúdia
  Elvin A. MELIKOV, Alexey Y. DROBYSHEV, Sergey V. SHAMRIN, Andrey A. MITEREV:  Použitie distrakčnej osteogenézy na vaskularizované autografty u pacientov s defektami kĺbov a deformitami rôznej etiológie       

 • Lekársky obzor 3/2021 - obsah časopisu

  Lek Obz 3/2021Prehľadová práca
  Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Peter GAVORNÍK, Fedor ŠIMKO: Biomarkery ako prostriedok  precizovania manažmentu chronického zlyhania srdca   

 • Lekársky obzor 4/2021 - obsah časopisu

  Lek Obz 4/2021Prehľadová práca
  Ivan JOB, Imrich BEER, Miroslav FERENČÍK, Radovan ZACHAROVSKÝ: Mimotelový obeh ako spúšťač vazodilatačného šoku  po kardiochirurgických operáciách        
  Ivan BARTOŠOVIČ, Katarína ZRUBÁKOVÁ, Peter MIKUS: Rómski seniori

 • Lekársky obzor 5/2021 - obsah časopisu

  Lek Obz 5/2021PREHĽADOVÁ PRÁCA
  Katarína VLČKOVÁ, Denisa ČELOVSKÁ: Hypertenziou indukované orgánové poškodenie - kompas v reklasifikácii kardiovaskulárneho rizika hypertonikov a hodnotení efektivity liečby        
  Lukáš ŠEBESTA, Magdaléna JABLONICKÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Nové možnosti riešenia rezistencie na hormonálnu liečbu karcinómu prsníka        

 • Lekársky obzor 6/2021 - obsah časopisu

  Lek Obz 6/2021KLINICKÁ ŠTÚDIA
  Michal URDA, Simona LAŠTÍKOVÁ, Juraj MAZAL, Eva ROZBORILOVÁ, Lukáš PLANK, Anna FARKAŠOVÁ: Mutácie génu receptora epidermálneho rastového faktora u nefajčiarov s adenokarcinómom pľúc v banskobystrickom regióne

 • Lekársky obzor 7-8/2021 - obsah časopisu

  Lekársky obzor 7-8/2021PREHĽADOVÁ PRÁCA
  Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Ján GAJDOŠÍK, Milan KRIŠKA, Fedor ŠIMKO: Čo priniesol nový konsenzus panelu expertov pre diagnostiku a liečbu hyperurikémie u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom      

  PÔVODNÁ PRÁCA
  Štefan HARSÁNYI, Radoslav ZAMBORSKÝ, Ľubica KRAJČIOVÁ, Katarína BEVÍZOVÁ, Milan KOKAVEC, Daniel BÖHMER, Ľuboš DANIŠOVIČ: Vzťah rs143383 polymorfizmu v GDF5 s vývojovou dyspláziou bedrového kĺbu na Slovensku

 • Lekársky obzor 9/2021 - obsah časopisu

  Lek Obz 9/2021EDITORIÁL
  Marián BERNADIČ: Odborné a vedecké lekárske časopisy ako objektívne kritérium pre hodnotenie výsledkov vedeckej práce        

  KLINICKÁ ŠTÚDIA
  Ivan Lisnyy, Kristina Zakalska,Viktor Melnyk, Anton Burlaka, Elena Kolesnik, Snezhana Lysykh: Posúdenie a korekcia funkcie pečene pri jej resekcii