Lekársky obzor 6/2020Klinická štúdia
Ivan BARTOŠOVIČ, Katarína ZRUBÁKOVÁ, Peter MIKUS, Irina ŠEBOVA: Deväťročné porovnanie farmakoterapie seniorov    v sociálnych inštitúciách
Paulína JANEČKOVÁ, Milan KOKAVEC, Radoslav ZAMBORSKÝ: Mezenchýmové kmeňové bunky v liečbe ochorení pohybového aparátu   u detí a adolescentov


Ľubomír MALÍČEK, Dušan HOLLÝ, Peter MLKVÝ, Ivan ČAVARGA, Anton MATEÁŠIK, Peter STANKO: Včasná diagnostika premalígnych lézií    ústnej dutiny pomocou autofluorescencie a endoskopu
Rastislav EDELSTEIN, Evangelos G. KILIPIRIS, Katarína MACHÁLEKOVÁ, Elena MOUZALINI, Alina SLOBODIANUK, Vladimír JAVORKA:     Precíznosť bioptického vyšetrenia malých slinných žliaz v diagnostike Sjögrenovho syndróm

Prehľadová práca
Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Ján GAJDOŠÍK, Peter GAVORNÍK, Fedor ŠIMKO: Postavenie kardiálnych biomarkerov u pacientov   s chronickým srdcovým zlyhávaním
Tatiana KIMÁKOVÁ, Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Peter HARICH, Iveta CIMBOLÁKOVÁ, Marián BERNADIČ: 31. máj – Svetový deň    bez tabaku. Fajčenie ako rizikový faktor pre vznik kardiovaskulárnych, respiračných, onkologických a ďalších závažných ochorení a patologických stavov

Osobnosti SZU
Marián Bernadič: Prof. MUDr. Ján Černý, DrSc.

Miniatlas
Jozef VOJTAŠŠÁK, Jr., Jozef VOJTAŠŠÁK, Veronika VOJTAŠŠÁKOVÁ, Elena PODSKOČOVÁ: Operácia menisku a Fairbankov znak

Predstavujeme nové knihy
Marián BERNADIČ: Bátovský M. a spol.: Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu



Lekársky obzor 6/2020 na čítanie

 

Loading...