Lekársky obzor 3/2020Editoriál
Andrea LIPTÁKOVÁ,  Martina DUBINOVÁ: Koronavírusy – máme sa ich báť   

     
Klinické štúdie
Emília MOJTOVÁ, Jana HANAJÍKOVÁ, Daniel DYTTERT, Iveta WACZULÍKOVÁ, Marianna GRIGEROVÁ, Ján PODOBA: Výskyt adrenálnej insuficiencie u pacientov s metastatickým postihnutím nadobličiek         
Augustín MAJCHER, Róbert KRAUSE, Boris ŠTEŇO: Algoritmus operačnej liečby hallux valgus         
Martina ZAVACKÁ, Jana POBEHOVÁ, Peter ZAVACKÝ: Transplantácia obličky a jej komplikácie v klinickom materiáli Kliniky cievnej chirurgie a všeobecnej chirurgie LF UPJŠ   

     
Prehľadová práca
Zuzana PIŇÁKOVÁ, Martin CHORVÁTH, Elena BOLJEŠIKOVÁ, Dalibor ONDRUŠ: Rádioterapia lokalizovaného karcinómu prostaty         


Na aktuálnu tému
Marián BERNADIČ: Zriedkavý dátum 29. 2. už tradične pripomína Medzinárodný deň zriedkavých chorôbLekársky obzor 3/2020 na čítanie

 

Loading...