Lekársky obzor 10-11/2018

Lekársky obzor 10-11/2018

Lekársky obzor 9/2018Editoriál
Anna REMKOVÁ: Slovensko sa pripája k aktivitám Svetového dňa trombózy        


Prehľadová práca
Katarína GAZDÍKOVÁ: Antikoagulačná liečba a hematúria        
Juraj ŠVÁČ, Roman NECPAL: Prevencia tvorby trombov v cievnom prístupe u hemodialyzovaných pacientov: Aké máme možnosti?         
Anna REMKOVÁ: Ako postupovať u hemodialyzovaných pacientov s fibriláciou predsiení vyžadujúcich perorálnu antikoagulačnú liečbu?        
Eva BOJTÁROVÁ: Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria ako rizikový faktor trombózy        
Alexander WILD, Juliana HOLASOVÁ: Trombotické mikroangiopatie     

Vážení čitatelia, prinášame Súhrny prác z Lekárskeho obzoru 2/2019 pre Vaše využitie a citovanie. Plnú verziu časopisu nájdete na našich stránkach s niekoľkomesačným oneskorením

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri