Lekársky obzor 9/2018

Lekársky obzor 9/2018

Lekársky obzor 9/2018Pôvodné práce
Peter JACKO, Peter ŠIMKO: Výsledky liečby zlomenín distálneho humeru typu C pomocou kolmo na seba uložených a anatomicky preformovaných uzamykacích kompresných dláh         
Khanimana MARESCHOVÁ, Martin MARESCH, Viera ŠTVRTINOVÁ: Súčasná liečba akútnej iliofemorálnej hĺbkovej žilovej trombózy. Kazuistika pacienta s May-Thurnerovým syndrómom         
Ladislav TURECKÝ, Viera KUPČOVÁ, Monika ĎURFINOVÁ, Barbora PITEKOVÁ, Peter ŠČIGULINSKÝ, Eva UHLÍKOVÁ: Abnormálne varianty cholínesterázy, anestézia a myorelaxanciá        
Zuzana ŠIMKOVÁ GABRIELOVÁ, Lukáš ŠIMKO, Pavol MACHO, Drahomír PÁLENČÁR:  Injekčná liečba Dupuytrenovej kontrakúry na Slovensku        

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri