Lekársky obzor 7-8/2018

Lekársky obzor 7-8/2018

Číslo venované poruchám autistického spektra

Lekársky obzor 1/2018Editoriál
Daniela OSTATNÍKOVÁ: Autizmus - súčasť slovenskej reality        
Pôvodná práca
Katarína BABINSKÁ, Diana FILČÍKOVÁ, Veronika MARCIUSOVÁ, Dagmar NEMCSICSOVÁ, Igor BÉDER, Daniela OSTATNÍKOVÁ: Nutričné a gastrointestinálne problémy v súbore osôb s autizmom        
Prehľadové práce
Silvia HNILICOVÁ, Alžbeta PÚČAŤOVÁ, Kitty MIKOVICSOVÁ, Lucia ŠIDÍKOVÁ, Pavol HNILICA, Daniela OSTATNÍKOVÁ: Poruchy autistického spektra – epidemiológia a skríning        
Rastislav VAŽAN, Ivan BELICA, Daniela OSTATNÍKOVÁ: Etiopatogenéza autizmu – súčasný stav poznania     

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri