Lekársky obzor 5/2018

Lekársky obzor 5/2018

Lekársky obzor 5/2018Kronika Lekárskeho obzoru
Marián BERNADIČ, Igor RIEČANSKÝ, Jozef ČIŽMÁRIK: Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký, CSc., posledné zbohom (21. 7. 1925 – 25. 4. 2018)   

    
Pôvodné práce
Jana HASÁKOVÁ, Michal HULMAN, Martin BEŇA, Vladan HUDEC, Ivan GLONEK, Viera ŠTVRTINOVÁ: Rekonštrukčné výkony aortálnej chlopne u pacientov s aortálnou regurgitáciou a dilatáciou a/alebo aneuryzmou ascendentnej aorty. Skúsenosti s prvými 41 pacientami        
Ľuboš VANKO, Dušan HIRJAK, Juraj ZAJKO, Ladislav CZAKÓ, Branislav GÁLIS, Kristián ŠIMKO: Polieková osteonekróza čeľustných kostí – 12-ročné skúsenosti s liečbou        
Tatiana ŠRÁMKOVÁ, Jana NIKOLINYOVÁ, Tibor BAŠKA: Je orálny glukózový tolerančný test v tehotenstve vyšetrovaný štandardne a správne?         
Hana HEIDEROVÁ,  Lada CETLOVÁ: Narušený obraz těla a problematika sebepřijetí u pacientů po amputaci dolní končetiny        

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri