Lekársky obzor 3-4/2018

Lekársky obzor 3-4/2018

Lekársky obzor 3-4/2018Editoriál
Marián BERNADIČ: Poznávanie ako cesta, publikovanie ako oporné body      

  
Pôvodné práce
Mária KOLESÁROVÁ, Simona LATTOVÁ, Peter JARČUŠKA: Farmakoterapia chronickej hepatitídy C        
Vladimír POPELKA, Vladimír POPELKA, Jr.: Limitovaný laterálny prístup pri liečbe intraartikulárnych zlomenín kalkanea        
Katarína FABIŠÍKOVÁ, Vanda REPISKÁ, Ľubica KRAJČÍOVÁ: Farmakogenetika opioidných analgetík        
Tatiana KIMÁKOVÁ: Expozícia ortuťou z konzumácie rýb a rybích produktov        

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri