Lekársky obzor 2/2018

Lekársky obzor 2/2018

Lekársky obzor 2/2018Pôvodné práce
Mária HAMILTON, Štefan HRUŠOVSKÝ, Andrej KARAMAN, Soňa WIMMEROVÁ: Rizikové faktory ťažkého skorého poškodenia obličiek po transplantácii pečene        
Zuzana ŽILINSKÁ, Ján BREZA ml., Miroslava SERSENOVÁ, Martin CHRASTINA, Branislav TREBATICKÝ, Ján BREZA st.: Skorá diagnostika a liečba cievnych komplikácií po transplantácii obličky        
Ľuboslav BEŇA, Tatiana BALTESOVÁ, Igor GAĽA: Nechirurgické komplikácie po transplantácii obličky        


Kazuistika
Daniela VADKERTI, Darina CHOVANCOVÁ, Iveta HARTMANNOVÁ, Ľubica PEJHOVSKÁ, Ján CHANDOGA: Hypotonický syndróm u novorodenca     

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri