Lekársky obzor 1/2018

Lekársky obzor 1/2018

Lekársky obzor 1/2018Editorial
Marián BERNADIČ: Rezistencia na antibiotiká – aktuálna hrozba     

   
Pôvodné práce
Ulrika Ursínyová, Ivan Rybár: Zlyhanie anticytokínovej biologickej liečby reumatoidnej artritídy        
Eva KORŇANOVÁ, Andrea MAĽOVÁ, Katarína SCHENKOVÁ, Martin REDECHA, Rastislav SYSÁK, Miroslav BOROVSKÝ: Má zmysel vyšetrovať šijové prejasnenie v prvom trimestri?        
Ján BREZA, ml., Zuzana ŽILINSKÁ, , Martin CHRASTINA, Miroslava SERSENOVÁ Branislav TREBATICKÝ, Ján BREZA, st.: Diagnostika a liečba urologických komplikácií po transplantácii obličky        
Eva ČEPOVÁ, Martina KYJOVSKÁ ČIČVÁKOVÁ, Peter KOLARČIK, Neda MARKOVSKA, Andrea MADARASOVÁ GECKOVÁ: Súvislosť zdravotnej gramotnosti so starostlivosťou o orálne zdravie      

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri