A
Aktivita oxidázová 346
Alkoholizmus 329
Analgézia 241
Anatómia 397
Anestézia 253
Angiológia 438
Antidotum dabigatranu 247
Antidotum špecifické 418
Antikoagulanciá perorálne 418
Aparát fixný 397
Apolipoproteín B 91


AQUAHOL 171
Artropatia 389
Ateroskleróza 361
Atestácia 438
Autozóm 156

B
Baktérie probiotické 66
Bezpečnosť pacienta 268
Bioenergetika mitochondrií 15
Biomarkery oxidačného stresu 367
Bunky  kmeňové 429

C
Ceruloplazmín 346
Cesty močové, infekcia 136
Cirhóza pečene  304     
CNS 357
C-peptid 5

D
Dávka výživová 49
Deformita chrbtice 172
Degradácia purínových nukleotidov  357
Depresia 334
Diabetes mellitus 3, 15, 27, 361
Diabetológia 21
Diagnostika ciliárnej dyskinézy  184
Diagnostika mykotických infekcií 113
Diagnostika nefrotického sy 161
Dialýza 204
Diéta ketogénna  77           
Dieťa non-neutropenické 113
Dieťa, depresia 334
Dieťa, hypertenzia 147
Dieťa, nefrotický syndróm 161
Dieťa, starostlivosť 259
Dieťa, zlomeniny 179
Dysfunkcia endotelová 406
Dysfunkcia erektilná 406
Dyskinéza ciliárna 184
Dyslipidémia 27
Dysplázia vývojová koxy 449
Dysplázia vývojová bedra 449

E
Efekt  „Matúšov“  135
Embólia pľúcna 118
Endoprotéza totálna 389
Enzýmy antioxidačné 401
Epidemiológ 268

F
Faktor rizikový 61
Fibrilácia predsiení 284
Fibrogenéza hepatálna 378
Fibróza pľúc idiopatická 367
Fyziológia 435

G
Genetika 136
Geriatria 289
Glukagón 5
Glukóza 5         
Glukozúria renálna 153

H
Hall Jeffrey C. 435
Hemodialýza  340
Hemofília 389
Hemostáza 319
Heparín 295
Hepatitída C 231, 234
História medicíny 438
Hodnota apolipoproteínu B 91
Hodnota biologická potravín 66
Hysterektómia 401

CH
Cholesterol 61
Choroba Alzheimerova 410
Choroba Crohnova 346
Choroba KV 61
Choroba mFabryho 204
Choroba obličiek polycystická 156
Choroba pečene 31
Choroba pečene tuková 329
Choroba Von Hippelova–Lindauova 221
Choroby cerebrovaskulárne 357

I
ILF 438
Impakt faktor 387
Imunita vrodená 136
Indikátor rizika diabetes 11
Infekcia 80  
Infekcia, náchylnosť 136
Inflamazómy 31
Infliximab 346
Interferón pegylovaný 234
Internista 284
Inžinierstvo tkanivové 429
Ischémia končatiny 123

K
Karcinóm kolorektálny 424
Karcinóm pľúc 424
Kardiológ 284
Kardiológia 438
Ketamin/propofol 241
Ketofolová sedoanalgézia 241
Kĺb kolenný 389
Koenzým Q 21
Komplex protrombínový 418
Komplikácie diabetu 11
Komplikácie liečby 315
Komplikácie neurologické 175
koncentrát protrombínového komplexu 418
Končatina, úraz tepien 100
Kvalita života 47

L
Lekár praktický 104
Lekársky obzor 387
Liečba  poranenia multidisciplinárna  443
Liečba antikoagulačná 100, 104
Liečba antikoagulačná, komplikácie 315, 319
Liečba antitrombotická 283     
Liečba antitrombotická, geriatria 289
Liečba diabetes mellitus 27, 31
Liečba heparínom 100
Liečba hepatitídy C 234
Liečba hypertenzie 147
Liečba chorôb pečene 31
Liečba mykotických infekcií 113
Liečba operačná 172
Liečba orálna 104
Liečba syndrómu nefrotického 161
Likvorea 443
Lipidy 15
Luxácia bedrového kĺbu 449

M
Manažment liečby antikoagulačnej 284
Manažment refluxu 141
Marker stresu oxidačného 329
Markery oxidačného stresu systémové 352
Mäso, výrobky 66
Medicína 435
Mechanizmus regulačný 435
Meningitída 443
Mitochondria 15, 21
Moč 200
Model matematický 5
Modelovanie 397

N
Nápoje energetické 171
Nefrológia 221
Nefropatia 215
Nobelova cena 435
Nohavičky Poštolkove 449
Novorodenec 113, 259      
Nukleotidy purínové 357

O
Obezita 199, 215
Ochorenie obličiek chronické 340
Olej olivový 15
Olej orechový 15
Operácia skolióz 175
Orech 15
Ortodoncia 397
Ortopédia detská 175
Ortopédia 449
Osteotómia 191
Osteotómia stavca dorzálna 172
Ošetrovateľstvo 410
OVD 49

P
Pamäť 410
Parametre biochemické, diagnostika 373
Patogenéza 327
Patogenéza diabetes mellitus 31
Pľúca, embólia 118
Pohyb 47
Polyfenoly 401
Polymorfizmus, imunita 136
Pomer proteín/kreatinín 200
Poranenie kraniofaciálne 443
Poranenie tepien končatiny 100
Porucha depresívna 334
Poruchy hemostázy 319
Poštolka, I.  449
Potrava  66
Prax nefrologická 221
Predčasný pôrod 259
Prevencia 47
Prístup multidisciplinárny, liečba 283
Proteáza 234
Proteinúria kvantitatívna 200
Psoriáza 352
Psychika 47
Purín 357

Q
Q80K polymorfizmus 231

R
Rádioterapia u detí 253     
Redox stav pacientov 340
Reflux vezikoureterový 141
Rekonštrukcia kraniofaciálneho poranenia 443
Rekonštrukcia uretry 429
Režim pitný 171
Ribavirín 234
Robuvit 401
Rosbash, M., 435
Rytmus cirkadiánny 435

S
Scopus 387
Sedoanalgézia 241
Senior, pacient 289
SEPT9 424
Sérum 91
SHO389 424
Skafoldy 429
Sklerosis multiplex 329
Skolióza, liečba operačná 175
Skóre EDSS 329
Skríning neinvazívny 424
Skúsenosti, antidotum dabigatranu 247
Slugeň, I., prof. 226
Smäd 171
Starostlivosť  ošetrovateľská 410
Stav antioxidačný 334
Stav výživy 72
Stomatológia 397
Stratégie reverzné 418
Stravovanie 49
Stres glykooxidačný 406
Stres oxidačný 327, 329, 361, 367, 378, 401, 406
Svetový deň obličiek 199
Syndróm Buddov-Chiariho 299  
SZU 438

Š
Šašinka, M.A. 387
Šport 171
Športovec, výživa 72            
Štandard výživy 72
Štýl životný 47

T
TEP 389
Test metylačný 424
Tokoferol 11
Transplantácia obličky 340
Trauma 123
Tréning pamäti 410
Trombóza 312
Trombóza venae portae 304
Trombóza venózna 319

U
Úraz tepny 100
Uretra 429
Urológia 221
Utilizácia glukózy 5


V
Véna renálna, trombóza 312
Vírus hepatitídy C 231
Vitamín D 80
Výkon diagnostický 241
Výkon terapeutický 241
Výpočet apolipoproteínu B 91
Výskum diabetu 3
Výživa 47, 49, 72
Vzdelávanie postgraduálne 438

Y
Young Michael W. 435

Z
Zápal 352, 361
Zariadenie dočasné kotviace 397
Zdravie 47
Zlomenina u dieťaťa 179