Lekársky obzor 12/2017

Lekársky obzor 12/2017

Lekársky obzor 12/2017Editorial
Marián BERNADIČ: Časopis Lekársky obzor, nové výzvy  

      
Pôvodná práca
Boris Šteňo, Denisa Jankovičová, Angelika Bátorová: Totálna endoprotéza kolenného kĺbu u pacientov s hemofilickou artropatiou
Mirela ROZPRÁVKOVÁ, Květuše LOVÁSOVÁ , Darina KLUCHOVÁ, Alena KONIAROVÁ: Použitie dočasných kotviacich zariadení u pacientov s fixným ortodontickým aparátom        
Matej FÜLÖP, Michaela ŠUPLÁTOVÁ, Monika BOROŠOVÁ, Vladimír FERIANEC, Miriam JEŽOVIČOVÁ, Jana MUCHOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ: Hysterektómia a oxidačný stres – Vplyv polyfenolového extraktu         
Branislav TREBATICKÝ, Zuzana ORSZÁGHOVÁ, Ingrid ŽITŇANOVÁ, Zuzana PADUCHOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ, Ján BREZA st., Jana MUCHOVÁ: Oxidačný stres u pacientov s erektilnou dysfunkciou        
Helena VAVRÚŠOVÁ: Tréning pamäti pri Alzheimerovej chorobe         

A
Aktivita oxidázová 346
Alkoholizmus 329
Analgézia 241
Anatómia 397
Anestézia 253
Angiológia 438
Antidotum dabigatranu 247
Antidotum špecifické 418
Antikoagulanciá perorálne 418
Aparát fixný 397
Apolipoproteín B 91

A
ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, S., 234, 304
ALEMAYEHU, A., 424
ARGALÁŠOVÁ,  A., 204


B
BARANYAIOVÁ, A., 184
BÁTOROVÁ, A., 389
BENKOVÁ, I., 104
BEREK, P., 100
BERNADIČ, Marián, 387, 435
BERNADIČ, Michal, 435
BOROŠOVÁ, M., 421