Lekársky obzor 10-11/2017

Lekársky obzor 10-11/2017

Lekársky obzor 10-11/2017Editoriál
Ladislav TURECKÝ: Oxidačný stres a jeho úloha v patogenéze niektorých patologických stavov        
Pôvodné práce
Monika ĎURFINOVÁ, Katarína OREŠANSKÁ, Branislav LÍŠKA, Ľubomír KURAČKA, Ľubica PROCHÁZKOVÁ,  Darina PETRLENIČOVÁ, Ladislav TURECKÝ: Markery oxidačného stresu v likvore pacientov so sklerózou multiplex vo vzťahu k  EDSS skóre        
Jana TREBATICKÁ, Klaudia MIHALOVIČOVÁ, Barbora KATRENČÍKOVÁ, Magdaléna VAVÁKOVÁ, Jana MUCHOVÁ, Zuzana NAGYOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ: Depresívna porucha u detí a adolescentov a ich antioxidačný stav. Pilotná štúdia        
Zuzana ORSZÁGHOVÁ, Zuzana PADUCHOVÁ, Mária CHOMOVÁ, Martina HORVÁTHOVÁ, Miriam JEŽOVIČOVÁ, Zuzana ŽILINSKÁ, Branislav TREBATICKÝ, Jana MUCHOVÁ: Redox  stav  pacientov  s chronickým  ochorením  obličiek – transplantácia versus hemodialýza