Lekársky obzor 9/2017

Lekársky obzor 9/2017

Lekársky obzor 9/2017Editoriál
Anna Remková: Multidisciplinárny prístup k antitrombotickej liečbe


Pôvodné práce
Anna REMKOVÁ, Peter LETAVAY: Pohľad internistu a kardiológa na manažment antikoagulačnej liečby pri fibrilácii predsiení na Slovensku – robíme to správne?        
Peter MIKUS, Štefan KRAJČÍK: Špecifiká antitrombotickej liečby v geriatrii – na čo si máme dať pozor u seniorov?

Prehľad
Anna REMKOVÁ, Milan REMKO: Sto rokov heparínu        
Miroslav ŽIGRAI: Buddov-Chiariho syndróm