Lekársky obzor 7-8/2017

Lekársky obzor 7-8/2017Lekársky obzor 7-8/2017

 

Lekársky obzor 7-8/2017Lekársky obzor 7-8/2017

Pôvodná práca
Juraj GAŠPAROVIČ, Oľga JANÍČKOVÁ, Ľubica SEDÍLKOVÁ, Alica STRAČINOVÁ: Detekcia Q80K Polymorfizmu vírusu hepatitídy C u pacientov na Slovensku        
Svetlana ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, Ľubomír SKLADANÝ, Pavol KRISTIÁN, Ivan SCHRÉTER, Ladislav VIRÁG: Liečba hepatitídy C pomocou trojkombinácie pegylovaného interferónu, inhibítorov proteázy a ribavirínu: analýza súboru 118 pacientov        
Silvia LABOVSKÁ, Aneta VERÉBOVÁ, Adam TUROŇ: Využitie „ketofolovej“ sedoanalgézie (kombinácie ketamin/propofol) u detí pri  diagnostických a terapeutických výkonoch