Lekársky obzor 6/2017

Lekársky obzor 6/2017

Lekársky obzor 6/2017Editorial
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.


Pôvodná práca
Viera SPUSTOVÁ, Ingrid LAJDOVÁ, Denisa LAKATOŠ HANICOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ, Adrián OKŠA: Porovnanie pomeru proteíny/kreatinín v moči s kvantitatívnou proteinúriou za 24 hodín      
Agáta ARGALÁŠOVÁ, Mária MAJERNÍKOVÁ, Jaroslav ROSENBERGER:  Fabryho choroba a jej skrínig v dialyzačnej populácii na Slovensku