Lekársky obzor 5/2017

Lekársky obzor 5/2017

Lekársky obzor 5/2017Editoriál
László KOVÁCS: AQUAHOL-1 – športové energetické nápoje


Pôvodná práca
Boris LIŠČÁK, Martin TREPÁČ, Milan KOKAVEC: Dorzálne osteotómie stavcov pri operačnej liečbe deformít chrbtice u detí        
Martin TREPÁČ, Boris LIŠČÁK, Radoslav ZAMBORSKÝ, Milan KOKAVEC: Neurologické komplikácie po operačnej liečbe skolióz