Lekársky obzor 4/2017

Lekársky obzor 4/2017

Lekársky obzor 4/2017Editoriál
KOVÁCS, L.: „Matúšov“ efekt


Pôvodná práca
Viktor Jankó, László Kovács: Genetický polymorfizmus zložiek vrodenej imunity a náchylnosť k infekciám močových ciest