Lekársky obzor 3/2017

Lekársky obzor 3/2017

Lekársky obzor 3/2017Pôvodná práca
Rudolf GAŠKO, Martin JANIČKO, Peter PAVLOV, Peter JARČUŠKA, Daniel PELLA, Ľubica CIBIČKOVÁ, David KARÁSEK, Helena VAVERKOVÁ, Zuzana MINÁRIKOVÁ, Stanislav ORAVEC, Ľudovít GAŠPAR, Ján FEDAČKO, David NOVOTNÝ: Je vypočítaná hodnota apolipoproteínu B spoľahlivou náhradou jeho skutočnej sérovej hodnoty? Porovnanie štyroch rovníc

Vladimír SIHOTSKÝ, Mária KUBÍKOVÁ, Ivan KOPOLOVETS, Peter BEREK: Poranenia končatinových tepien