Lekársky obzor 2/2017

Časopis Lekársky obzor 2/2017

Lekársky obzor 2/2017Editoriál
Igo KAJABA, Miroslav ŠAŠINKA: Výživa – pohyb – psychická rovnováha – preventabilné články životného štýlu moderného človeka  

Pôvodná práca
Igo KAJABA, Ján ŠTENCL, Emil GINTER, Miroslav ŠAŠINKA, Iveta TRUSKOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ, Jana HAMADE, Vladimír BZDÚCH: Nové Odporúčané Výživové Dávky (OVD) pre obyvateľstvo SR  
PREDNÁ, Lenka, HABÁNOVÁ, Marta: Koncentráciu cholesterolu u probandiek so zvýšeným rizikom vzniku srdcovocievnych chorôb 
Ladislav STARUCH, Igo KAJABA, Zuzana SIROTNÁ: Možnosti zvýšenia biologickej hodnoty mäsových výrobkov ušľachtilou kultúrou probiotických baktérií