Lekársky obzor 12/2016

Časopis Lekársky obzor 12/2016

Lekársky obzor 12/2016Editoriál
Darina CHOVANCOVÁ, Tibor ŠAGÁT: Neonatológia a pediatrická intenzívna medicína


Pôvodná práca
Tibor ŠAGÁT, Rudolf RIEDEL, Ľubica PEVALOVÁ, Jana BUDÁČOVÁ, Barbora NEDOMOVÁ, Ján TRNKA, Jana KOSNÁČOVÁ, Ivo TOPOLSKÝ: Výskyt  a  výsledky  liečby  akútneho  zlyhania pečene  u detí        
Darina CHOVANCOVÁ, Iveta HARTMANNOVÁ, Daniela VADKERTI, Ľubica PEJHOVSKÁ: Analýza výsledkov starostlivosti o predčasne narodené deti v perinatologickom centre Petržalka z aspektu Európskeho odporúčania manažmentu syndrómu dychovej tiesne         
Silvia LABOVSKÁ: Nozokomiálne infekcie u detí po chirurgických a invazívnych výkonoch        
Peter VLADOVIČ, Lukáš KOKORÁK, Roman KOREŇ: Miniinvazívna videom asistovaná tyroidektómia, výskyt karcinómu štítnej žľazy v malých uzloch (anglicky)

Editorial
Darina CHOVANCOVÁ, Tibor ŠAGÁT: Neonatology and pediatric intensive medicine


Original article
Tibor ŠAGÁT, Rudolf RIEDEL, Ľubica PEVALOVÁ, Jana BUDÁČOVÁ, Barbora NEDOMOVÁ, Ján TRNKA, Jana KOSNÁČOVÁ,  Ivo TOPOLSKÝ: The incidence and treatment outcomes  in children with acute liver failure        
Darina CHOVANCOVÁ, Iveta HARTMANNOVÁ, Daniela VADKERTI, Ľubica PEJHOVSKÁ: Analysis of the results in care of preterm neonates in Perinatal centre Petrzalka according to the European Guidelines for the Management of respiratory distress syndrome        
Silvia LABOVSKÁ: Nosocomial infections in children after surgical and invasive procedures        
Peter VLADOVIČ, Lukáš KOKORÁK, Roman KOREŇ: Miniinvasive video-asissted thyroidectomy, incidence of thyroid cancer in small nodules (in English)        
Lukáš KOKORÁK, Peter VLADOVIČ: Laparoscopic transperitoneal adrenalectomy. Experience in 177 patients (in English)


Overview
Mária FÜSSIOVÁ, Klaudia DEMOVÁ, Radka LELOVSKÁ, František BAUER: Neonatal withdrawal syndrome – actual problem of neonatology        
Klaudia DEMOVÁ, Monika ROSOĽANKOVÁ: National registry of perinatal asphyxia, hypoxic–ischemic encephalopathy (HIE) and whole-body hypothermia at HIE


Case report
Barbora NEDOMOVÁ, Jana BUDÁČOVÁ, Martina FRIŠTÁKOVÁ,  Tibor ŠAGÁT: Anesthetic management of children with arthrogryposis multiplex congenita


Miniatlas
Barbora NEDOMOVÁ, Tibor ŠAGÁT, Milan KOKAVEC: Arthrogryposis multiplex congenita from anesthetiologic point of view

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri