Lekársky obzor 9/2016

Lekársky obzor 9/2016

Lekársky obzor 9/2016Editorial
OLEJNÍK Juraj: Dictum sapienti sat est...


Pôvodná práca
Ivan BRYCHTA, Martina PIPIŠKOVÁ, Juraj OLEJNÍK: Hypokalciémia po tyroidektómii        
Veronika VLČKOVÁ, Marek VICIAN, Juraj OLEJNÍK: Kvalita života pacientov po reštrikčných bariatrických operáciách        
Roman ŠEBO, Michal GERGEL, Alexander MAYER, Juraj OLEJNÍK: Staplerová hemoroidopexia pri liečbe hemoroidov – naše skúsenosti

 

Editorial
OLEJNÍK Juraj: Dictum sapienti sat est...


Original article
Ivan BRYCHTA, Martina PIPIŠKOVÁ, Juraj OLEJNÍK: Hypocalcaemia after thyroidectomy        
Veronika VLČKOVÁ, Marek VICIAN, Juraj OLEJNÍK: Health related quality of life after restrictive bariatric surgery         
Roman ŠEBO, Michal GERGEL, Alexander MAYER, Juraj OLEJNÍK: Stapled hemorrhoidopexy for the treatment of hemorrhoids – our experience        
Marek VICIAN, Veronika VLČKOVÁ, Pavol HOLÉCZY, Ladislava WSÓLOVÁ, Juraj OLEJNÍK: Anthropometric follow up on obese patients after gastric band and sleeve gastrectomy

Overview
Juraj OLEJNÍK: Benefit of vacuum sealing in clinical surgical practice       
Michal GERGEL, Juraj Olejník: Current diagnostics and therapy of severe acute pancreatitis        
Filip KULIŠEK, Michal LIŠKA, Juraj DŽUPA, Michal GERGEL, Juraj OLEJNÍK: Laparoscopic surgery in elderly

Miniatlas
Roman ŠEBO, Michal GERGEL, Alexander MAYER, Juraj OLEJNÍK: Stapled hemorrhoiddopexy in the treatment of hemorrhoids – operative method

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri