Lekársky obzor 6/2016

Lekársky obzor 6/2016

Lekársky obzor 6/2016Pôvodná práca
Denisa LIPTÁKOVÁ, Janka KOREŇOVÁ, Monika HORNICKÁ, Ľubomír VALÍK: Mikrobiologická analýza materského mlieka        
Nataliia KUZMINOVA, Valentina ROMANOVA, Valentina SERKOVA, Nataliia OSOVSKA, Iryna KNIAZKOVA: Ukazovatele zápalu a koncentrácia leptínu u pacientov s ischemickou chorobou srdca (in English)        
Nataliia KUZMINOVA, Nataliia OSOVSKA, Iryna KNIAZKOVA: Zmeny krvných lipidov u osôb s rodinnou anamnézou závažnej artériovej hypertenzie (in English)


Prehľad
Anna REMKOVÁ: Bezpečnosť versus účinnosť priamych perorálnych antikoagulancií: používame správne dávky?        
Jozef LUKÁČ, Oľga LUKÁČOVÁ: Systémový lupus erythematosus – nové poznatky o diagnostike a liečbe

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri