Lekársky obzor 5/2016Editoriál
Jozef ROVENSKÝ: Reumatológia 2016


Pôvodná práca
Ivan RYBÁR, Tamara ZIMANOVÁ, Johana SARAKOVÁ, Tomáš LULOVIČ, Peter LULOVIČ, Viera DRLIČKOVÁ, Daniela RICHVALDSKÁ, Eugénia DROBNÁ, Oľga MACEKOVÁ, Pavel MAKOVNÍK, Rudolf BLAHUNKA, Zlatica ROHOVÁ, Eva KORKOŠOVÁ, Renáta IVANKOVÁ, Rastislav GAŠPAR: Charakteristika pacientov s bolesťami v dolnej časti chrbta pred kúpeľnou liečbou


Prehľad
Jozef ROVENSKÝ, Vanda MLYNÁRIKOVÁ, Ronald A. ASHERSON, Igor KOZÁK: Antifosfolipidový syndróm        
LUKÁČOVÁ O., LUKÁČ J.: Biologická liečba pri reumatoidnej artritíde        
Jozef ROVENSKÝ, Oľga BOLDIŠOVÁ,Tibor URBÁNEK, Richard IMRICH:  Alkaptonúria a ochronóza


Vanda MLYNÁRIKOVÁ, Dagmar MIČEKOVÁ, Jozef  ROVENSKÝ, Emőke ŠTEŇOVÁ: Sjögrenov syndróm        
Helena RAFFAYOVÁ: Nové EULAR odporúčania pre liečbu psoriatickej artritídy        
Martin ŽLNAY: Axiálna spondyloartritída: nový koncept, s ktorým sa budeme častejšie stretávať

 


Miniatlas
Dagmar MOZOLOVÁ, Jozef ROVENSKÝ: Juvenilný systémový lupus erythematosus u chlapcov
CONTENT 5/2016

 


Editorial

Jozef ROVENSKÝ: Rheumatology 2016


Original paper
Ivan RYBÁR, Tamara ZIMANOVÁ, Johana SARAKOVÁ, Tomáš LULOVIČ, Peter LULOVIČ, Viera DRLIČKOVÁ, Daniela RICHVALDSKÁ, Eugénia DROBNÁ, Oľga MACEKOVÁ, Pavel MAKOVNÍK, Rudolf BLAHUNKA, Zlatica ROHOVÁ, Eva KORKOŠOVÁ, Renáta IVANKOVÁ, Rastislav GAŠPAR: Characteristics of patients with low back pain before spa balneotherapy


Overview
01- Jozef ROVENSKÝ, Vanda MLYNÁRIKOVÁ, Ronald A. ASHERSON, Igor KOZÁK: Antiphospholipid syndrome         
02-LUKÁČOVÁ O., LUKÁČ J.: Biologic therapy of the rheumatoid arthritis        
03-Jozef ROVENSKÝ, Oľga BOLDIŠOVÁ, Tibor URBÁNEK, Richard IMRICH:  Alkaptonuria and ochronosis         
05-Vanda MLYNÁRIKOVÁ, Dagmar MIČEKOVÁ, Jozef ROVENSKÝ, Emőke ŠTEŇOVÁ: Sjögren´s syndrome        
06-Helena RAFFAYOVÁ: New EULAR recommendations for treatment of psoriatic arthritis        
07-Martin ŽLNAY: Axial spondyloarthritis: A new concept we are meeting more frequently


Miniatlas
08-Dagmar MOZOLOVÁ, Jozef ROVENSKÝ: Juvenile lupus erythematosus systemic in boys


Loading...