Lekársky obzor 5/2016

Lekársky obzor 5/2016

Lekársky obzor 5/2016Editoriál
Jozef ROVENSKÝ: Reumatológia 2016


Pôvodná práca
Ivan RYBÁR, Tamara ZIMANOVÁ, Johana SARAKOVÁ, Tomáš LULOVIČ, Peter LULOVIČ, Viera DRLIČKOVÁ, Daniela RICHVALDSKÁ, Eugénia DROBNÁ, Oľga MACEKOVÁ, Pavel MAKOVNÍK, Rudolf BLAHUNKA, Zlatica ROHOVÁ, Eva KORKOŠOVÁ, Renáta IVANKOVÁ, Rastislav GAŠPAR: Charakteristika pacientov s bolesťami v dolnej časti chrbta pred kúpeľnou liečbou


Prehľad
Jozef ROVENSKÝ, Vanda MLYNÁRIKOVÁ, Ronald A. ASHERSON, Igor KOZÁK: Antifosfolipidový syndróm        
LUKÁČOVÁ O., LUKÁČ J.: Biologická liečba pri reumatoidnej artritíde        
Jozef ROVENSKÝ, Oľga BOLDIŠOVÁ,Tibor URBÁNEK, Richard IMRICH:  Alkaptonúria a ochronóza

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri