Lekársky obzor 4/2016

Lekársky obzor 4/2016

Lekársky obzorPôvodná práca
Tomáš ŠIMURDA, Miroslava DOBROTOVÁ, Jela IVANKOVÁ, Ivana PLAMEŇOVÁ, Lucia STANČIAKOVÁ, Pavol HOLLÝ, Juraj CHUDEJ, Kvetoslava KULICHOVÁ, Ján STAŠKO, Peter KUBISZ: Aktuálne údaje o trombofilných stavoch v Národnom registri trombofilných stavov v Slovenskej republike        
Michaela SÁSIKOVÁ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Angelika BÁTOROVÁ, Diana BARQAWIOVÁ, Adriana GREGUŠOVÁ, Ján CHANDOGA, Ladislava WSÓLOVÁ, Miroslav ŽIGRAI: Komplexná porucha hemostázy pri cirhóze pečene        
Mária Pisarčíková, Milan Kurák, Martina LisIková, Jozefína Petrovičová, Iveta FANDÁKOVÁ, Peter Ratkovský: Ťažká sepsa a septický šok u detí – výsledky z registra sepsy 2008 - 2014


Prehľad
Zuzana KALINOVÁ, Peter JURIŠ, Ivan MARTINKA, Anton GÚTH: Epidemiológia kampylobaktériózy a Guillainov–Barrého syndróm        
Ivajlo POPOV, Kristína HORKOVIČOVÁ, Jela VALAŠKOVÁ, Vladimír KRÁSNIK: Umelé vnútroočné šošovky, materiály a dizajn

 

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri