Lekársky obzor 3/2016

Lekársky obzor 3/2016

Lekársky obzorPôvodná práca
Zoltán CIBULA, Libor NEČAS, Peter ŠIMKO, Mária SEMÁNEKOVÁ, Milan KOKAVEC, Michal JAVORKA: Vplyv rizikových faktorov na prerast femuru a tíbie po zlomeninách stehnovej kosti v detskom veku a hodnotenie remodelačného potenciálu stehnovej kosti pomocou vyšetrenia MRI        
Jozef BABEĽA, Vladimír BALÁŽ: Roboticky asistovaná resekcia obličky pre tumor        
Miroslava PODOLINSKÁ, Eva HORVÁTHOVÁ, Soňa WIMMEROVÁ, Zora GEROVÁ: Pozitívna rodinná anamnéza zvýšeného tlaku krvi ako rizikového faktora artériovej prehypertenzie a hypertenzie u študentov stredných škôl v projekte Rešpekt pre zdravie        
Zuzana SERESOVÁ, Eliška LACKOVÁ, Igor RUSŇÁK: Predčasný pôrod ako následok nespolupráce pacientky

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri