Lekársky obzor 2/2016

Lekársky obzor 2/2016

Lekársky obzorEditoriál
Marián BERNADIČ: Lekársky obzor – dostupný časopis slovenských lekárov s tradíciou v bibliografických databázach


Pôvodná práca
Lucia GÉCZOVÁ, Zuzana PRIBILINCOVÁ, Júlia HORÁKOVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ, Marián BERNADIČ: Tyreopatie u pediatrických pacientov po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek        
Alica CHOCHOLOVÁ, Andrea ŠOLTÝSOVÁ, Gabriel MINÁRIK,  Peter SLEZÁK, Emília KAISEROVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Polymorfizmy génov pre tiopurín S-metyltransferázu v zdravej slovenskej populácii a v populácii pediatrických onkologických pacientov        
Erika MACHÁČOVÁ, Jana JAREKOVÁ, Vanda VÝROSTEKOVÁ, Jana PERŽELOVÁ: Vedomosti a postoje študentov medicíny k povinnému očkovaniu        
Margita ŠPALEKOVÁ, Martina KOTRBANCOVÁ: Slovensko a eliminácia morbíl v Európe

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri