Lekársky obzor 1/2016

Lekársky obzor 1/2016

Lekársky obzorPôvodná práca
Ľudovít LACA, Ivana DEDINSKÁ, Blažej PALKOCI, Juraj MIKLUŠICA, Ján JANÍK: Chirurgická liečba intrahepatálneho cholangiokarcinómu        
Barbora NOVOTNÁ, Ján BREZA ml.: Postihnutie obličiek u pacientov s komplexom tuberóznej sklerózy        
Lenka POLAKOVIČOVÁ, Vladimír KUBINEC, Juraj MLÁKA, Jozef VALKY: Vplyv hypotermie v perioperačnom období na riziko krvných strát u pacientov podstupujúcich totálnu endoprotézu bedrového kĺbu        
Zuzana HRABOVSKÁ, Jagienka JAUTOVÁ: Využitie priamej imunofluorescencie v diagnostike autoimunitných intraepidermových bulóznych dermatóz        
Vladimír MASARYK: Vzájomné pôsobenie medzi fyzickou aktivitou a telesnou hmotnosťou

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri